Grudzień 03 2023 14:35:54
Nawigacja
· Strona główna
· Artykuły
· Download
· FAQ
· Forum
· Linki
· Kategorie newsów
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
Rekrutacja 2014/2015
· Podanie
· Oświadczenia Religia
Rok szkolny 2012/2013
· Dyrekcja szkoły
· Kadra pedagogiczna
· Programy nauczania 2012/2013
· Harmonogram dyżurów nauczycieli
· Podręczniki 2012/2013
· Kalendarz roku szkolnego
· Kalendarz maturzysty
· Egzaminatorzy
PZO nowa PP
· Język polski
· Historia kl. 1 PR
· Historia kl. 2 PR
· Historia i społeczeństwo kl. 2
· WOK kl. 1 PP
· WOS kl.1 PP
· WOS kl. 2 PR
· Matematyka
· Fizyka
· Język angielski
· Język niemiecki
· Język rosyjski
· Historia
· Geografia
· Biologia
· Chemia
· Informatyka PR
· EDB
· Podstawy Przedsiębiorczości
· Wychowanie fizyczne
Rok 2011/2012
· Zestaw podreczników
· Zestaw programów
Dokumenty szkolne
· Statut i WSO
· Regulamin ZFŚS
PSO
· Język polski
· Język angielski
· Język niemiecki
· Język rosyjski
· Matematyka kl. 1
· Matematyka kl. 2
· Matematyka kl. 3
· Chemia
· Informatyka
· Geografia
· PO
· TI
· Religia
· Wychowanie fizyczne
Absolwenci
· Podanie o duplikat świadectwa
· Absolwenci LO
· Absolwenci LE
· Absolwenci LOD
· Absolwenci LR
· Absolwenci ZSR
· Absolwenci ZSR-Grabowo
· Absolwenci ŚSZZ
Aktualnie online
· Gości online: 3

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 224,698
· Najnowszy użytkownik: asofueitiwoy
Studnióka 2013
Studniówka w LO 2013
Mazurskie Guziny
Ogólnopolskie Seminarium Folklorystyczne
MAZURSKIE GUZINY

TAŃCE I ZABAWY MAZURSKIE
22-24 marca 2013 r.


Seminarium dla nauczycieli, instruktorów, tancerzy, muzyków oraz animatorów kultury dotyczące kultury i sztuki ludowej regionu MAZUR

seminaria i sesje popularnonaukowe - ochrona dziedzictwa kulturowego, najcenniejszych wartości kultury polskich grup etnograficznych i etnicznych - wyrażonych w muzyce, śpiewie, gwarze, zwyczajach, obyczajach i obrzędach ludowych,

doskonalenie warsztatu artystycznego instruktorów, nauczycieli, tancerzy i kierowników grup

- zajęcia taneczne

- zajęcia muzyczne i wokalne,

poszukiwanie oryginalnych metod promocji dorobku „małych ojczyzn” i własnych osiągnięć twórczych,

rozwój tożsamości regionalnej, tworzenie więzi wspólnotowej grup regionalnych z zachowaniem różnorodności etnograficznej i kulturowej środowisk,

dokumentacja najciekawszych zjawisk kulturowych,

wycieczki regionalne (muzea, zabytki kultury).


zapewniamy:

zajęcia i wykłady które poprowadzą specjaliści - 5 osób

materiały dydaktyczne (nuty, płyta CD, opisy strojów itp.)

noclegi

posiłki

liczba uczestników max. 50

transport na wycieczkę - "MAZURY GARBATE"

Wszelkie pytania prosimy kierować droga emaliowa lub do telefonicznie:

Piotr Witaszczyk
piotr.witaszczyk@eck.elk.pl
tel. 601 562 345
Program (pdf)
Informacje o seminarium (pdf)
Karta zgłoszeniowa
Nasza Ziemia
KonkursyXIV edycja konkursu geologiczno-środowiskowego Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutroPaństwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy - Oddział Geologii Morza w Gdańsku zaprasza do udziału w XIV edycji konkursu geologiczno-środowiskowego Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro. Tegoroczne hasło brzmi: DRAPIEŻNE OBLICZA ZIEMI. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klas IV-VI) oraz szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Najważniejsze terminy konkursowe
• nadsyłanie prac - 29 marca 2013 r.
Prace konkursowe z obszaru woj. kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego nadsyłać należy pod adres:
Oddział Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Kościerska 5, 81-595-Gdańsk
z dopiskiem na kopercie – „KONKURS”
• ogłoszenie listy laureatów - druga połowa kwietnia 2013 r.
• uroczystość półfinałowa - 15 maja 2013 r.
• wycieczka finałowa do Warszawy - 4-6 czerwca 2013 r.
• finał ogólnopolski w Warszawie - 6 czerwca 2013 r.
• finał polsko-litewski w Warszawie (dotyczy części plastycznej konkursu) - 6 czerwca 2013 r.
KOMUNIKAT DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA:

KUJAWSKO-POMORSKIEGO, POMORSKIEGO i WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Ferie na sportowo
List ministra edukacji narodowej Krystyny Szumilas z okazji nadchodzących ferii
Zadbajmy o bezpieczne ferie naszych dzieci!

Nauczyciele i Wychowawcy,

Uczniowie i Rodzice

Tegoroczny okres wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży przypada pomiędzy 14 stycznia a 24 lutego. Jak co roku rodzice i samorządy, planują dwutygodniowe ferie uczniów tak, żeby były możliwie atrakcyjne oraz sprzyjały odpoczynkowi, rozrywce i zainteresowaniom dzieci i młodzieży.


Czas wolny od szkoły jest prawem uczniów do odpoczynku fizycznego i psychicznego od zwykłych obowiązków. Pozwala zdobywać nowe, wykraczające poza codzienność doświadczenia, spełniać zainteresowania, poprawiać kondycję fizyczną, a także kształtować samodzielność i odpowiedzialność, co w rezultacie jest korzystne dla rozwoju dzieci. Natomiast obowiązkiem dorosłych jest takie zaplanowanie tego czasu, żeby był nie tylko ciekawy i stwarzający okazję do różnorodnej aktywności, ale także bezpieczny!


Dlatego co roku z ogromną troską zwracam się bezpośrednio do rodziców, wychowawców, nauczycieli i dyrektorów szkół o to, żeby zadbali o wypoczynek swoich dzieci i uczniów poprzez stworzenie i przestrzeganie mechanizmów, które zapewnią bezpieczne spędzanie ferii.


Jednym z nich jest sprawdzanie, czy wybrane formy wypoczynku zbiorowego są zgłoszone do kuratorium oświaty, co jest obowiązkiem organizatora. Zgłoszenie powinno zawierać informacje dotyczące m.in. miejsca wypoczynku, liczby uczestników, kadry opiekuńczej i programu. Na tej podstawie kuratorium w województwie, w którym odbywa się wypoczynek, zyskuje wiedzę o miejscu i terminie odbywania obozów i innych form wypoczynku, co pozwala na ich kontrolę. Kontroli może dokonywać straż pożarna, sanepid, przedstawiciele Rzecznika Praw Dziecka.


Niezależnie od tego, każdy rodzic może dowiedzieć się czy wypoczynek, na który wysyła swoje dziecko, został zgłoszony do specjalnej bazy danych, uruchomionej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, dostępnej pod adresem www.wypoczynek.men.gov.pl. Jest to ważne, ponieważ informacja o poszczególnych turnusach udostępniania jest służbom sprawującym nadzór nad bezpiecznym wypoczynkiem dzieci i młodzieży: Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.


Bardzo proszę dyrektorów szkół oraz nauczycieli o przypomnieniu rodzicom, którzy powierzają swoje dzieci opiece innych osób, o tych niezbędnych czynnościach oraz o poinformowanie uczniów i rodziców o możliwych formach wypoczynku w miejscu ich zamieszkania.


Sezon zimowy sprzyja nieszczęśliwym wypadkom podczas zabaw dzieci i młodzieży na zamarzniętych zbiornikach wodnych. Wszyscy wiemy, jak źle może skończyć się ślizganie po lodowej tafli jeziora, zjeżdżanie z górki w pobliżu jezdni, czy kulig za samochodem, o czym niestety często zapominają nawet dorośli.


W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Ministerstwem Zdrowia, Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, oraz przy wsparciu Komendy Głównej Policji, Centrum Turystyki Wodnej PTTK i Polskiej Organizacji Turystycznej uruchomiło zimową edycję akcji „Bezpieczna Woda". Warto sięgnąć po zestaw materiałów edukacyjno-informacyjnych na temat zagrożeń związanych z przebywaniem na zamarzniętych rzekach, stawach i jeziorach. Można się wówczas będzie zapoznać z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, ujętymi w formie plakatu oraz 4-stronicowej ulotki. Akcja, skierowana do nauczycieli, wychowawców, funkcjonariuszy policji rzecznych, ratowników oraz rodziców, objęła szkoły na terenie całego kraju. Mam nadzieję, że wpłynie na ograniczenie liczby wypadków wśród dzieci i młodzieży na obszarach wodnych.


Życzę wszystkim uczniom beztroskiego i bezpiecznego wypoczynku!

Krystyna Szumilas

minister edukacji narodowej
Jasełka w naszym Liceum
Newsy
Z okazji świąt Bożego Narodzenia w dniu 21 grudnia 2012 roku w liceum odbyło się Spotkanie Opłatkowe. Udział w nim wzięli zaproszeni goście, między innymi ksiądz kanonik Marek Duba – proboszcz parafii NMP Matki Kościoła w Gołdapi, przedstawiciele Starostwa – pani Ewa Bogdanowicz-Kordjak, pani Iwona Ojrzyńska, emerytowani nauczyciele, a także Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy szkoły oraz uczniowie.
Zebranych powitał Dyrektor Grzegorz Klimaszewski. Krótko podsumował on mijający rok, złożył także życzenia świateczno-noworoczne. Następnie głos zabrała pani wicestarosta, która w imieniu swoim i przełożonego przekazała zgromadzonym życzenia radosnych świąt. Korzystając z okazji, uczniowie złożyli podziękowania i kwiaty na ręce pani Urszuli Wrzosek, która przez wiele lat z ogromną pasją i zaangażowaniem pełniła funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
Kolejnym punktem programu były jasełka przygotowane przez uczniów klasy II c, III a, IIIe pod kierunkiem nauczyciela języka polskiego – pani Agnieszki Kamińskiej. Młodzież przedstawiła wybrane sceny z Nowego Testamentu, które wzbogacone zostały pięknymi, tradycyjnymi kolędami. Po części artystycznej słowo do zgromadzonych skierował ksiądz Marek Duba. Zwieńczeniem spotkania, które upłynęło w ciepłej i serdecznej atmosferze, było przełamanie się opłatkiem oraz składanie życzeń.

Jasełka 2012 w naszym LO

Wtorkowe Spotkania z Pedagogiem w PCPR
Od Ogłoszenia
Wigilia Klasy I „b”
Dnia 17 grudnia 2012 roku klasa I „b” nieco „wyprzedziła” tradycję i zorganizowała własną „kolację” wigilijną. Choć zaczęła się o ósmej rano i troszkę odbiegała od oryginału, przebiegła w ciepłej atmosferze; były tradycyjne potrawy (wyśmienite pierogi, uszka, rolmopsy, sałatki i ciasta!), opłatek, świąteczne piosenki, no i prezenty…, będące wynikiem wcześniejszego losowania! Wszyscy byli zadowoleni, upominki przypadły do gustu, a i kadra szkoły skorzystała z przygotowanych smakołyków. Jako wychowawca klasy mam nadzieję, że to nie ostatnie takie spotkanie. Że zawsze możemy się zjednoczyć. Że może być miło bez względu na nadchodzący „koniec świata”. Jesteśmy zespołem i jako zespół życzymy wszystkim WESOŁYCH ŚWIĄT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Prawdziwa dobroć
to dawanie siebie,
każdego dnia, od nowa...
Bez zapłaty,
bez faktury,
bez procentu...
Po prostu...z serca.
Za darmo.
Bez oczekiwań na wzajemność,
bez dawania tylko w rewanżu…
Bo choć myślisz,
że nie masz czym się podzielić,
to masz przecież serce…
Dobre serce i płynące z niego
dobre słowo, i czas,
który zawsze możesz znaleźć,
jeśli sercem tym
zechcesz się podzielić.

Wigilia Klasowa I b

Ranking Szkół w Zawodach Sportowych
Newsy
Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy rok rocznie tworzy ranking, który podsumowuje sportowe osiągnięcia uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie całego województwa.
Gołdapskie Liceum Ogólnokształcące w tym roku po raz czwarty znalazło się w pierwszej dziesiątce tego rankingu, a dokładnie uplasowało się na 6 miejscu. Należy dodać, że ranking obejmował 102 szkoły ponadgimnazjalne, więc tym bardziej cieszy wysoka pozycja liceum z Gołdapi.
Gala wręczenia nagród odbyła się 10 grudnia br. w 1 LO w Olsztynie, a obecny na niej był dyrektor gołdapskiego LO Grzegorz Klimaszewski.
Wyniki z lat ubiegłych na rok szkolny:
• 2010/2011 - VII miejsce
• 2009/2010 - VI miejsce
• 2008/2009 - II miejscezdjęcia
Zbiórka żywności, Szkolne Koło Caritas w akcji
NewsyW dniach 14-15 grudnia 2012 r. (najbliższy piątek i sobota) w gołdapskich sklepach zostanie przeprowadzona Bożonarodzeniowa Zbiórka Żywności pod hasłem "Tak, POMAGAM". Jest ona organizowana przez Caritas Diecezji Ełckiej i ma na celu pomóc najuboższym gołdapianom.

Młodzi wolontariusze będą zbierali żywność (i nie tylko) w sklepach Biedronka, Tesco, Lewiatan, Kaprys, Centrum Delikatesy, Cukierenka, JBM w godzinach od 9:00 do 17:00. W trakcie trwania akcji można przekazywać artykuły spożywcze o długim terminie przydatności oraz łatwych w przechowywaniu, np. mąka, cukier, olej, konserwy, makaron, ryż, słodycze, herbata, a także środki czystości, chemię itp.

Zachęcamy wszystkich ludzi do zaangażowania się w Bożonarodzeniową Zbiórkę Żywności poprzez okazanie dobrego serca najuboższym, by tak, jak wielu z nas mogli szczęśliwie spędzić święta.
Obchody „Światowego Dnia Walki z AIDS”
Newsy
1 grudnia na całym świecie obchodzony jest „Światowy Dzień Walki z AIDS” z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Ma on na celu uświadomienie nam wszystkim, jakim wielkim zagrożeniem jest ta choroba, co należy o niej wiedzieć i jak z nią należy walczyć. Niestety jak do tej pory nie znaleziono leku, który usunąłby wirusa z organizmu lub go unieszkodliwił. AIDS czyli zespół nabytego niedoboru odporności, polega na wyłączeniu systemu odpornościowego organizmu, co daje miejsce do popisu wszystkim innym chorobom, które stopniowo wycieńczając organizm w finale doprowadzają do śmierci.
W dniach 26.11.-30.11.2012r. społeczność Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi włączyła się do obchodów „Światowego Dnia Walki z AIDS”. W naszej szkole obchody trwały cały tydzień. W tych dniach odbyły się lekcje wychowawcze na temat HIV i AIDS, pokaz prezentacji multimedialnych przygotowanych przez uczniów na temat „Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS”. Wykonane zostały gazetki i plakaty tematyczne.
W dniu 29 grudnia został przeprowadzony konkurs dotyczący „Co wiesz o AIDS”, w którym wzięło udział 32 uczniów z klas pierwszych i drugich. Następnego dnia, 30.12.2012r. na dużej przerwie kilka osób rozdawało nauczycielom i uczniom ulotki informujące o tym, jak można uniknąć zakażenia wirusem HIV, a także przypinano czerwone wstążeczki jako symbol „Światowego Dnia HIV i AIDS”.
Osobom biorącym udział w konkursie wiedzy, które otrzymały najlepsze wyniki, pan dyrektor Grzegorz Klimaszewski wręczył dyplomy i skromne nagrody.
Osobą koordynującą i prowadzącą „Światowy Dzień HIV i AIDS” była nauczycielka biologii, pani Jadwiga Białokozowicz, przy niewielkiej pomocy pani pielęgniarki Beaty Sosnowskiej i pedagoga szkolnego Grażyny Górko.
Osoby nagrodzone:
Joanna Ostaszewska kl. Ic
Natalia Jakowska kl. Ib
Agnieszka Wojtkiewicz kl. Ib
Eryk Pietruszewski kl. Ib
Szymon Buczyński kl. IId
Adam Kościński Ib
Grażyna Górko

AIDS 2012 w naszej szkole

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktywny uczeń
Biblioteka
UKS Jantar
NAU Zgłoś szkodę NWW
Stop dopalaczom

masz problem z narkotykami
potrzebujesz pomocy
dzwoń na bezpłatną infolinię
Państwowej Inspekcji Sanitarnej
0-800-060-800
Facebook
RSS
Wygenerowano w sekund: 1.23 - 29 zapytań MySQL 9,608,720 unikalnych wizyt