List ministra edukacji narodowej Krystyny Szumilas z okazji nadchodzących ferii
Dodane przez MariuszS dnia Styczeń 12 2013 17:29:19
Zadbajmy o bezpieczne ferie naszych dzieci!

Nauczyciele i Wychowawcy,

Uczniowie i Rodzice

Tegoroczny okres wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży przypada pomiędzy 14 stycznia a 24 lutego. Jak co roku rodzice i samorządy, planują dwutygodniowe ferie uczniów tak, żeby były możliwie atrakcyjne oraz sprzyjały odpoczynkowi, rozrywce i zainteresowaniom dzieci i młodzieży.


Czas wolny od szkoły jest prawem uczniów do odpoczynku fizycznego i psychicznego od zwykłych obowiązków. Pozwala zdobywać nowe, wykraczające poza codzienność doświadczenia, spełniać zainteresowania, poprawiać kondycję fizyczną, a także kształtować samodzielność i odpowiedzialność, co w rezultacie jest korzystne dla rozwoju dzieci. Natomiast obowiązkiem dorosłych jest takie zaplanowanie tego czasu, żeby był nie tylko ciekawy i stwarzający okazję do różnorodnej aktywności, ale także bezpieczny!


Dlatego co roku z ogromną troską zwracam się bezpośrednio do rodziców, wychowawców, nauczycieli i dyrektorów szkół o to, żeby zadbali o wypoczynek swoich dzieci i uczniów poprzez stworzenie i przestrzeganie mechanizmów, które zapewnią bezpieczne spędzanie ferii.


Jednym z nich jest sprawdzanie, czy wybrane formy wypoczynku zbiorowego są zgłoszone do kuratorium oświaty, co jest obowiązkiem organizatora. Zgłoszenie powinno zawierać informacje dotyczące m.in. miejsca wypoczynku, liczby uczestników, kadry opiekuńczej i programu. Na tej podstawie kuratorium w województwie, w którym odbywa się wypoczynek, zyskuje wiedzę o miejscu i terminie odbywania obozów i innych form wypoczynku, co pozwala na ich kontrolę. Kontroli może dokonywać straż pożarna, sanepid, przedstawiciele Rzecznika Praw Dziecka.


Niezależnie od tego, każdy rodzic może dowiedzieć się czy wypoczynek, na który wysyła swoje dziecko, został zgłoszony do specjalnej bazy danych, uruchomionej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, dostępnej pod adresem www.wypoczynek.men.gov.pl. Jest to ważne, ponieważ informacja o poszczególnych turnusach udostępniania jest służbom sprawującym nadzór nad bezpiecznym wypoczynkiem dzieci i młodzieży: Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.


Bardzo proszę dyrektorów szkół oraz nauczycieli o przypomnieniu rodzicom, którzy powierzają swoje dzieci opiece innych osób, o tych niezbędnych czynnościach oraz o poinformowanie uczniów i rodziców o możliwych formach wypoczynku w miejscu ich zamieszkania.


Sezon zimowy sprzyja nieszczęśliwym wypadkom podczas zabaw dzieci i młodzieży na zamarzniętych zbiornikach wodnych. Wszyscy wiemy, jak źle może skończyć się ślizganie po lodowej tafli jeziora, zjeżdżanie z górki w pobliżu jezdni, czy kulig za samochodem, o czym niestety często zapominają nawet dorośli.


W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Ministerstwem Zdrowia, Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, oraz przy wsparciu Komendy Głównej Policji, Centrum Turystyki Wodnej PTTK i Polskiej Organizacji Turystycznej uruchomiło zimową edycję akcji „Bezpieczna Woda". Warto sięgnąć po zestaw materiałów edukacyjno-informacyjnych na temat zagrożeń związanych z przebywaniem na zamarzniętych rzekach, stawach i jeziorach. Można się wówczas będzie zapoznać z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, ujętymi w formie plakatu oraz 4-stronicowej ulotki. Akcja, skierowana do nauczycieli, wychowawców, funkcjonariuszy policji rzecznych, ratowników oraz rodziców, objęła szkoły na terenie całego kraju. Mam nadzieję, że wpłynie na ograniczenie liczby wypadków wśród dzieci i młodzieży na obszarach wodnych.


Życzę wszystkim uczniom beztroskiego i bezpiecznego wypoczynku!

Krystyna Szumilas

minister edukacji narodowej