Nasza Ziemia
Dodane przez MariuszS dnia Luty 04 2013 13:58:01
XIV edycja konkursu geologiczno-środowiskowego Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutroPaństwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy - Oddział Geologii Morza w Gdańsku zaprasza do udziału w XIV edycji konkursu geologiczno-środowiskowego Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro. Tegoroczne hasło brzmi: DRAPIEŻNE OBLICZA ZIEMI. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klas IV-VI) oraz szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Najważniejsze terminy konkursowe
• nadsyłanie prac - 29 marca 2013 r.
Prace konkursowe z obszaru woj. kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego nadsyłać należy pod adres:
Oddział Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Kościerska 5, 81-595-Gdańsk
z dopiskiem na kopercie – „KONKURS”
• ogłoszenie listy laureatów - druga połowa kwietnia 2013 r.
• uroczystość półfinałowa - 15 maja 2013 r.
• wycieczka finałowa do Warszawy - 4-6 czerwca 2013 r.
• finał ogólnopolski w Warszawie - 6 czerwca 2013 r.
• finał polsko-litewski w Warszawie (dotyczy części plastycznej konkursu) - 6 czerwca 2013 r.
KOMUNIKAT DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA:

KUJAWSKO-POMORSKIEGO, POMORSKIEGO i WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO