Jan Paweł II świadek i nauczyciel wiary
Dodane przez MariuszS dnia Luty 27 2013 10:02:13

XIII Konkursu Fotograficznego i Plastycznego - edycja międzynarodowa
pt. „Jan Paweł II świadek i nauczyciel wiary”
Wadowice 2013 r.


„Czyny przemawiają więcej niż słowa, jesteście wezwani do świadczenia waszym życiem na co dzień, że naprawdę wierzycie w to, że Jezus Chrystus jest Panem”.

Jan Paweł IICele konkursu:
1. Kształtowanie właściwych postaw i zachowań zgodnych nauką i postawą życiową Ojca Świętego Jana Pawła II.

2. Zwrócenie uwagi młodego człowieka na znaczenie słowa: : wiara w kontekście postawy i nauk Jana Pawła II, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania praw bliźniego, ludzi słabszych, biednych, chorych, dzieci.

3. Skłonienie młodych ludzi do refleksji nad swoim życiem, do kształtowania własnej tożsamości kulturalnej i religijnej oraz szukania właściwej drogi życiowej.

Regulamin konkursu