Młody Polak obywatelem Europy – konkurs na esej
Dodane przez MariuszS dnia Luty 27 2013 13:33:40

Samorząd Województwa zaprasza uczniów kl. III gimnazjów oraz kl. I i II szkół ponadgimnazjalnych z subregionu ełckiego (powiaty: ełcki, giżycki, olecki, piski, gołdapski, węgorzewski) do wzięcia udziału w konkursie na esej „Młody Polak obywatelem Europy”. Konkurs ma na celu propagowanie tematyki europejskiej wśród młodzieży naszego regionu w kontekście ogłoszenia roku 2013 Europejskim Rokiem Obywateli. Nagrodą w konkursie, dla 3 najlepszych autorów esejów, będzie wyjazd z opiekunem do Brukseli we wrześniu 2013 roku. Podczas dwudniowego pobytu młodzież zapozna się z działalnością warmińsko-mazurskiej reprezentacji w stolicy Europy oraz instytucji europejskich. W organizację pobytu zaangażowane będzie Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.


Prace, za pośrednictwem szkoły, należy nadsyłać lub dostarczyć do 5 kwietnia 2013 roku na adres: Biuro Regionalne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, z dopiskiem „Konkurs”. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 9 maja 2013 roku podczas wojewódzkich obchodów Dnia Europy, które odbędą się w tym roku w Ełku.


Regulamin konkursu