konkursy przyrodnicze Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
Dodane przez MariuszS dnia Październik 22 2013 20:56:20
Szanowni Państwo,
otrzymaliśmy z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska informację o ciekawych konkursach przyrodniczych adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych. Poniżej cytuję otrzymanego e-maila i zapraszam w imieniu organizatorów do udziału.

Pozdrawiam,

Anna Naruszewicz

Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłosiła dwa konkursy: I konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem "Lubimy mokradła" oraz II konkurs fotograficzny pod hasłem "Ochrona przyrody i krajobrazu w obiektywie".


I. Tematem konkursu plastycznego jest ochrona obszarów wodno-błotnych jako siedlisk życia ptaków. Konkurs przewiduje zaangażowanie szkół w ramach zajęć lekcyjnych z przedmiotu przyroda i fakultatywnie z przedmiotu plastyka. Prace można składać w dwóch kategoriach - "Woda i mokradła dla życia" oraz "Dom dla wodniczki". W konkursie przewidziano nagrody dla uczniów i szkół, z których uczniowie zostaną nagrodzeni. Konkurs jest doskonałą okazją do przeprowadzenia lekcji przyrody na temat zagadnień związanych z ochroną mokradeł lub ciekawej lekcji plastyki poświęconej zagadnieniom przyrodniczym. Regulamin konkursu plastycznego oraz karta zgłoszenia uczestnictwa znajdują się na naszej stronie www pod adresem: http://www.gdos.gov.pl/News/view/7259/Lubimy_mokradlaII. Tematem konkursu fotograficznego jest ochrona krajobrazu i przyrody a fotografie można składać w dwóch kategoriach -"Krajobraz wokół nas" oraz "Obcy w naturze". Konkurs skierowany jest do osób powyżej 15 roku życia, także dorosłych. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe, w tym m.in. aparat fotograficzny, kamera cyfrowa z kartą pamięci, dysk zewnętrzny, sprzęt turystyczny. Regulamin konkursu fotograficznego oraz karta zgłoszenia uczestnictwa znajdują się na naszej stronie www pod adresem:

http://www.gdos.gov.pl/News/view/7255/Ochrona_przyrody_i_krajobrazu_w_obiektywie


Termin składania prac konkursowych dla obu konkursów upływa w dniu 30 listopada br.; oba konkursy zostaną rozstrzygnięte do końca bieżącego roku.

Z poważaniem,
Piotr Derlacz
Główny Specjalista
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Departament Ochrony Przyrody
mail: piotr.derlacz@gdos.gov.pl
tel. 22 57 92 153
fax 22 57 92 128
www.gdos.gov.pl