XIV Konkurs Papieski
Dodane przez MariuszS dnia Marzec 04 2014 13:26:55
Regulamin
XIV Konkursu Papieskiego
„Kanonizacja Jana Pawła II” – edycja międzynarodowa
„Święci to ci, którzy mogą nam najbardziej pomóc zrozumieć głęboki sens błogosławieństw. Dlatego kanonizacja Jana Pawła II, w drugą niedzielę wielkanocną,
27 kwietnia, jest wydarzeniem, które napełnia nasze serca radością. Będzie on wielkim patronem Światowego Dnia Młodzieży, którego był inicjatorem i promotorem. A we wspólnocie świętych nadal będzie on dla was wszystkich ojcem i przyjacielem”.

PapieżFranciszekOrędzie na XXIX Światowy Dzień Młodzieży w KrakowieWatykan, 06.02.2014 r.
Cele konkursu:
1. Kształtowanie właściwych postaw i zachowań zgodnych z nauką i postawą życiową Ojca Świętego Jana Pawła II.
2. Zwrócenie uwagi młodego człowieka na znaczenie słowa: świętość w kontekście postawy, nauki i życia Jana Pawła II oraz na osiągniętą przez Niego doskonałość moralną w stopniu heroicznym – kanonizacja.

Regulamin XIV Konkursu Papieskiego „Kanonizacja Jana Pawła II”