Przetarg nieograniczony
Dodane przez MariuszS dnia Maj 05 2011 13:41:31
Przetarg nieograniczony na zadanie
„Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi mieszczącego się przy ulicy Księdza Popiełuszki 2 w Gołdapi.”

Ogłoszenie przetargu
SWIZ (SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA) z załącznikami.
Specyfikacja techniczna.
Kosztorys oferty (ślepy).
Przedmiot robót
Ogłoszenie o wyborze oferty.

tel.: 87 615-06-99
fax 87 615-10-82
e-mail:logoldap@poczta.onet.pl
Dokumentacja projektowa: Kliknij na link

Treść rozszerzona
Rut piwnicy (oświetlenie)
Rut parter (oświetlenie)
Rut I pietro (oświetlenie)
Rut II pietro (oświetlenie)
Rut piwnica (gniazdo)
Rut parter (gniazdo)
Rut I piętro (gniazdo)
Rut II pietro (gniazdo)
Schemat zasilania rozdzielnicy głównej
Schemat zasilania rozdzielnicy bezpiecznikowe
Układ pracy sieci
Schemat zasilania rozdzielnicy bezpiecznikowej
Schemat zasilania złącza kablowo-pomiarowego z wyłącznikiem głónym
Zestawienie materiałów
RB-0-123
RB-3-123

Rysunek 11 RB-1-1.pdf